کلیدواژه‌ها = جانبازان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مداخله الکتروشوک درمانی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی جانبازان PTSD

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

ابتسام جاسمی زرگانی؛ نعمت ستوده اصل؛ آمنه معاضدیان؛ فائزه جهان


2. تأثیرمیزان استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی‎ورزشکاران جانباز و معلول ایران

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 403-410

محمد تقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


3. بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 361-368

سید جعفر محقق مطلق؛ سعید ممتازی؛ سید نورالدین موسوی نسب؛ عطیه عرب؛ الهام صبوری؛ امین صبوری