کلیدواژه‌ها = سبک‌های مقابله با استرس
اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2663-2676

محمد صادق مسچی؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری؛ مرجان حسین زاده تقوی؛ مژگان فروتن


مقایسه توانمندی‎های شخصیتی، سبک های شخصیتی مقابله با استرس و خودکارآمدی در دو گروه از زنان (خانه دار و معلم)

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 330-343

فاطمه ربانی؛ سمیرا الهامی؛ زهره قدرتی اصفهانی؛ نوشین فتح الله زاده