کلیدواژه‌ها = پیروی از درمان
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

راحله گلستانی؛ جواد خلتعبری؛ محمد ناصحی؛ شهره قربان شیرودی


اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

راحله گلستانی؛ جواد Javad؛ محمد ناصحی؛ شهره قربان شیرودی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی و پیروی از درمان در بیماران دیالیزی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2324-2333

شلیر کریمی؛ فردین مرادی منش؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور