کلیدواژه‌ها = درمان فراتشخیصی یکپارچه
بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب شناختی- رفتاری و فعالیت‌های خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 278-290

فاطمه باقری‌فرد؛ کبری کاظمیان مقدم؛ سحر صفرزاده؛ فرشاد بهاری


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال استرس پس از سانحه و انعطاف‌پذیری کنشی در دختران قربانی خشونت خانگی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3989-4000

صدیقه گله گیریان؛ عزات دیره؛ امیر قمرانی؛ علی پولادی ریشهری


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2989-2003

فیروزه صدیق؛ سیدعباس حقایق؛ اسماعیل موسوی؛ هادی فرهادی


مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (اکت) و فراتشخیصی یکپارچه بر اضطراب و نشانه‌های جسمی بیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیک

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2643-2657

نرگس آزاد منش؛ فاطمه شهابی زاده؛ الهام شهرکی؛ محمد رضا اسدی یونسی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2550-2562

شهلا شیرانی؛ زهره رئیسی؛ حسنعلی مهرابی؛ اکرم دهقان