کلیدواژه‌ها = لیدوکائین
معرفی مورد نادر از اقدام به خودکشی با مصرف خوراکی اسپری لیدوکائین

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2252-2248

الناز وفادار مرادی؛ حمیدرضا مختاری؛ سید مجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی


مقایسه اثر بی دردی دوزهای مختلف گرانیسترون همراه با لیدوکائین در بی حسی داخل وریدی منطقه ای اندام فوقانی

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 9-16

حسام الدین مدیر؛ شیرین پازوکی؛ محمد خلیلی؛ حمیدرضا سالاری؛ علیرضا امانی


پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 71-74

مهریار تقوی گیلانی؛ مجید رضوی؛ هادی یاوری