نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبتالیپوپروتئینمی آبتالیپو پروتئینمی (گزارش دو مورد) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 96-100]
 • آریتمی قلبی بررسی فاصله Q-T در الکتروکاردیوگرام کودکان مبتلا به کری مادرزادی مدارس استثنائی مشهد - 1384 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 249-252]
 • آرد آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 411-418]
 • آزمون آپنه ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 295-300]
 • آزمون نیتروبلوتترازولیوم/ عفونتهای مکرر گزارش یک مورد بیماری گرانولوماتوز مزمن در سن 23سالگی با تشخیص و درمان مکرر بیماری سل [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 451-455]
 • آزمونهای الکترو فیزیولوژیک مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 301-308]
 • آژنزی گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 230-234]
 • آسیب کبد گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 111-111]
 • آسپراسیون سوزنی ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 23-30]
 • آکانتوسیتوز آبتالیپو پروتئینمی (گزارش دو مورد) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 96-100]
 • آلودگی های قارچی آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 411-418]
 • آلوگرافت بررسی بقاء آلوگرافت در بیماران با سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 425-432]
 • آمبولی پرکاری تیروئید و آمبولی سیستمیک در غیاب دیس ریتمی قلبی (گزارش مورد) [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 241-244]
 • آمبولی مغز تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 137-142]
 • آنتی کلی نرژیک عارضه پارکینسون ناشی ازداروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 123-130]
 • آندودرمال سینوس تومور گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 349-353]
 • آنمی فقرآهن ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 43-48]

ا

 • اتوگرافت بررسی بقاء آلوگرافت در بیماران با سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 425-432]
 • اختلالات انعقادی پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]
 • اختلال عملکرد نوتروفیلی گزارش یک مورد بیماری گرانولوماتوز مزمن در سن 23سالگی با تشخیص و درمان مکرر بیماری سل [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 451-455]
 • اختلال وسواس فکری- عملی مقایسه تاثیر فلوکستین و کلومیپرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات وسواس فکری – عملی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 315-320]
 • ارتولانی و بارلو چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 67-70]
 • ارزش پیش بینی کننده ارزش آزمایش کامل ادرار درتشخیص عفونت ادراری کودکان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 49-52]
 • ازوفاژکتومی نتایج لوله سینه ای دوطرفه بعد از ازوفاژکتومی ترانس هیاتال در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 399-404]
 • ازوفاژکتومی مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 275-282]
 • اسپاستی سیتی مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 301-308]
 • استرپتاز مقایسه تأثیر دو داروی استرپتاز و هبرکیناز رایج در درمان بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 419-424]
 • استئوآرتریت مقایسه اثر توکفیهای برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفیهای ساده، بر کاهش علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 53-60]
 • اسفنکتروتومی مقایسة اثرات درمانی پماد نیتروگلیسیرین و اسفنکتروتومی در مبتلایان به شقاق مزمن ایدیوپاتیک مقعد [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 309-314]
 • اسکیزوفرنی عارضه پارکینسون ناشی ازداروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 123-130]
 • اسکن رادیونوکلئید قلب مقایسه کسر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلب [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 5-10]
 • اسمیر مثبت مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 405-410]
 • اسمیر منفی مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 405-410]
 • افزایش فشار داخل چشمی نتایج درمان طبی در پیشگیری از خونریزی مجدد در هایفمای آسیبی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 193-200]
 • افزایش گلبول سفید ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • افزایش نبض ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • افسردگی اساسی مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 322-327]
 • اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس گزارش یک مورد کیست هیداتید آلوئولار [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 354-357]
 • اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک مقایسه کسر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلب [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 5-10]
 • اگزالات سرم مقایسه اثر ویتامین ث خوراکی و تزریقی بر تغییرات اگزالات سرم بیماران همودیالیزی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 171-176]
 • اگزوداتیو نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 387-392]
 • اگزوفتالمی علل پروپتوزیس یکطرفه در بیمـاران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384 ـ 1374 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 149-154]
 • اگزوفتالمی یکطرفه علل پروپتوزیس یکطرفه در بیمـاران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384 ـ 1374 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 149-154]
 • الکتروانسفالوگرافی ویژگیهای های تشنج دربیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) مشهد [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 350-354]
 • الکتروانسفالوگرافی ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 371-378]
 • الکل بررسی عوامل خطردر بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 367-370]
 • امبریوپاتی گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 230-234]
 • اندکس ادینبورگ در عملکرد زانو مقایسه اثر توکفیهای برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفیهای ساده، بر کاهش علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 53-60]
 • انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST مقایسه تأثیر دو داروی استرپتاز و هبرکیناز رایج در درمان بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 419-424]
 • انفارکتوس میوکارد گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 456-459]
 • اورکیدکتومی نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]
 • اورکیدوپکسی نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]

ب

 • بازسازی قفسه سینه نتایج درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 31-42]
 • برونکوسکوپی مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 405-410]
 • بزل مایع نخاع ضرورت انجام سی تی اسکن مغز قبل از بزل مایع نخاع در بیماران بیشتر از 60 سال مشکوک به مننژیت [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 81-88]
 • بیضه های غیرقابل لمس نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]
 • بکلومتازون مقایسه ی اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری ازبروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 393-398]
 • بیماران همودیالیزی مقایسه اثر ویتامین ث خوراکی و تزریقی بر تغییرات اگزالات سرم بیماران همودیالیزی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 171-176]
 • بیماری دیابت مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 379-386]
 • بیماری روزائی گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو (بیماری روزائی- دورفمن) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 105-109]
 • بیماری عروق محیطی نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 201-204]
 • بیماری گرانولوماتوز مزمن گزارش یک مورد بیماری گرانولوماتوز مزمن در سن 23سالگی با تشخیص و درمان مکرر بیماری سل [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 451-455]
 • بیماریهای ریوی ارتــــباط سیگار با ابتلا به سل ریوی [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 75-80]
 • بیماریهای قلبی عروقی شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 259-268]
 • بیماریهای مزمن کبدی عوارض و طول مدت باز بودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 253-258]
 • بهترین پاسخ حرکتی پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]
 • بهره هوشی ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 371-378]
 • بیوپسی تیروئید ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 23-30]
 • بورلیا نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 235-240]
 • بوژیناژ پیلور مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 275-282]

پ

 • پارکینسون عارضه پارکینسون ناشی ازداروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 123-130]
 • پاسخ التهابی سیستمیک ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • پرکاری تیروئید تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 61-66]
 • پرمویی طرحمردانه بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1382 - 80 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 287-290]
 • پروپتوزیس علل پروپتوزیس یکطرفه در بیمـاران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384 ـ 1374 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 149-154]
 • پروپوفول مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 433-438]
 • پروپوفول مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 211-216]
 • پروپوفول پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 71-74]
 • پلورال افیوژن نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 387-392]
 • پیلوروپلاستی مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 275-282]
 • پیلورومیوتومی مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 275-282]
 • پیوری ارزش آزمایش کامل ادرار درتشخیص عفونت ادراری کودکان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 49-52]
 • پولمونر گزارش یک مورد استفاده از شریان توراسیک داخلی جهت ایجاد شنت بین جریان خون سیستمیک و پولمونر [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 101-104]
 • پیوندپوستی بررسی بقاء آلوگرافت در بیماران با سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 425-432]
 • پیوند کلیه عوامل مؤثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]

ت

 • تب ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • تب راجعه نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 235-240]
 • تخمدان پلیکیستیک بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1382 - 80 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 287-290]
 • تدخین سیگار ارتــــباط سیگار با ابتلا به سل ریوی [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 75-80]
 • تریاد متابولیک شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 259-268]
 • تراکم معدنی استخوان تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 61-66]
 • ترانس هیاتال نتایج لوله سینه ای دوطرفه بعد از ازوفاژکتومی ترانس هیاتال در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 399-404]
 • ترانس هیاتال مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 275-282]
 • تریگلیسیرید بالا شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 259-268]
 • ترمیم با پچ گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 456-459]
 • تیزبینی تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 187-192]
 • تستهای غربالگری چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 67-70]
 • تستوسترون بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1382 - 80 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 287-290]
 • تشنج بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 155-160]
 • تشنج مقاوم توپیرامات در درمان صرع مقاوم کودکان [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 143-148]
 • تظاهرات عصبی تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 355-360]
 • تغییرات همودینامیک مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 433-438]
 • تهوع و استفراغ مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 433-438]
 • توپیرامات توپیرامات در درمان صرع مقاوم کودکان [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 143-148]
 • تیوپنتال مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 211-216]
 • توراکوسکوپی نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 387-392]
 • توکفی گوهای از سمت طرفی مقایسه اثر توکفیهای برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفیهای ساده، بر کاهش علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 53-60]
 • تومور تیروئید ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 23-30]
 • تومور کیسه زرده گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 349-353]
 • تومورهای جدار قفسه سینه نتایج درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 31-42]
 • تومورهای مهاجم به جدار قفسه سینه نتایج درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 31-42]

ج

 • جراحی سرپایی چشم مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 433-438]
 • جراحی عروق کرونر بدون پمپ مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 379-386]
 • جمعیت شهرمشهد شیوع کلسترول بالا و ارتباط آن با کمکاری تیروئید در بیماران میانسال و مسن در شهر مشهد [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 161-170]
 • جنین گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 230-234]

ح

 • حساسیت کانتراست تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 187-192]
 • حفره چشم گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 349-353]
 • حمله تشنجی ویژگیهای های تشنج دربیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) مشهد [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 350-354]
 • حوادث ایسکمیک مغز تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 137-142]
 • حوادث ترومبوتیک عروق مغزی نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 201-204]

خ

 • خونریزی ساب آراکنوئید بررسی عوامل خطردر بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 367-370]
 • خونریزی مجدد نتایج درمان طبی در پیشگیری از خونریزی مجدد در هایفمای آسیبی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 193-200]

د

 • داپلرترانس کرانیال تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 137-142]
 • داروهای ضد قارچی اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 89-94]
 • درد شکم / پهلو علائم بالینی افزایش اسید اوریک در کودکان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 291-294]
 • درد عضلانی مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 211-216]
 • دررفتگی های دیسپلاستیک هیپ چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 67-70]
 • دیزوری علائم بالینی افزایش اسید اوریک در کودکان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 291-294]
 • دهنده کلیه عوامل مؤثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • دورفمن گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو (بیماری روزائی- دورفمن) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 105-109]
 • دور کمر بالا شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 259-268]

ر

 • ریتم آلفا ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 371-378]
 • رمی فنتانیل مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 433-438]
 • ریواسکولاریزاسیون کامل مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 379-386]
 • روانشتاختی تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 355-360]
 • روانگردان عارضه پارکینسون ناشی ازداروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 123-130]
 • روش ماکرودیلوشن اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 89-94]

س

 • ساکسینیل کولین مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 211-216]
 • ساکسینیل کولین پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 71-74]
 • سالبوتامول مقایسه ی اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری ازبروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 393-398]
 • سالمندان مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 322-327]
 • سی تی اسکن ضرورت انجام سی تی اسکن مغز قبل از بزل مایع نخاع در بیماران بیشتر از 60 سال مشکوک به مننژیت [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 81-88]
 • سیتالوپرام مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 322-327]
 • سرخجه مقایسه وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخجه قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی واکسیناسیون سرخک- سرخجه در زنان مشهد، 1381-1384 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 177-184]
 • سرطان مری نتایج لوله سینه ای دوطرفه بعد از ازوفاژکتومی ترانس هیاتال در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 399-404]
 • سرفه مقایسه ی اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری ازبروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 393-398]
 • سیگار بررسی عوامل خطردر بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 367-370]
 • سل مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 405-410]
 • سلاح شیمیایی گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 444-450]
 • سل ریوی ارتــــباط سیگار با ابتلا به سل ریوی [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 75-80]
 • سم بوتولینوم مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 301-308]
 • سندرم QT طولانی بررسی فاصله Q-T در الکتروکاردیوگرام کودکان مبتلا به کری مادرزادی مدارس استثنائی مشهد - 1384 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 249-252]
 • سندرم سرخجه مادرزادی مقایسه وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخجه قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی واکسیناسیون سرخک- سرخجه در زنان مشهد، 1381-1384 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 177-184]
 • سنکوپ بررسی فاصله Q-T در الکتروکاردیوگرام کودکان مبتلا به کری مادرزادی مدارس استثنائی مشهد - 1384 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 249-252]
 • سنگ کلیه علائم بالینی افزایش اسید اوریک در کودکان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 291-294]
 • سوء جذب آبتالیپو پروتئینمی (گزارش دو مورد) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 96-100]
 • سودوفاکیک تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 187-192]
 • سونوگرافی نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 117-122]

ش

 • شاخص پایی بازویی نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 201-204]
 • شانت پورتوسیستمیک عوارض و طول مدت باز بودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 253-258]
 • شریان اینترنال توراسیک گزارش یک مورد استفاده از شریان توراسیک داخلی جهت ایجاد شنت بین جریان خون سیستمیک و پولمونر [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 101-104]
 • شقاق مقعد مقایسة اثرات درمانی پماد نیتروگلیسیرین و اسفنکتروتومی در مبتلایان به شقاق مزمن ایدیوپاتیک مقعد [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 309-314]
 • شکستگی بررسی پیامد درمان جراحی شکستگی گردن ران کودکان [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 205-210]
 • شنت سیستمیک گزارش یک مورد استفاده از شریان توراسیک داخلی جهت ایجاد شنت بین جریان خون سیستمیک و پولمونر [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 101-104]

ص

 • صرع ویژگیهای های تشنج دربیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) مشهد [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 350-354]
 • صرع بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 155-160]
 • صرع مقاوم به دارو توپیرامات در درمان صرع مقاوم کودکان [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 143-148]
 • صرع واکنشی بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 155-160]

ض

 • ضایعات محیطی ریه نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 117-122]
 • ضربه سر پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

ط

 • طول مدت بستری عوامل مؤثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]

ع

 • عفونت ادراری ارزش آزمایش کامل ادرار درتشخیص عفونت ادراری کودکان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 49-52]
 • عوارض عوارض و طول مدت باز بودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 253-258]
 • عوارض خونی بررسی عوارض جانبی خونی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 371-378]
 • عوارض کبدی و عوارض کلیوی بررسی عوارض جانبی خونی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 371-378]
 • عوامل خطر قلبی عروقی شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 259-268]

ف

 • فارنگولارنگوازوفاژکتومی مقایسه بوژیناژ پیلور به وسیله انگشت با پیلورومیوتومی یا پیلوروپلاستی در اعمال جراحی جایگزین معده به دنبال ازوفاژکتومی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 275-282]
 • فاسیکولاسیون مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 211-216]
 • فاسیکولاسیون پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 71-74]
 • فاکیک تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 187-192]
 • فیبریلاسیون دهلیزی پرکاری تیروئید و آمبولی سیستمیک در غیاب دیس ریتمی قلبی (گزارش مورد) [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 241-244]
 • فریتین ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 43-48]
 • فلوسیتومتری اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 89-94]
 • فلوکستین مقایسه تاثیر فلوکستین و کلومیپرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات وسواس فکری – عملی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 315-320]
 • فنتانیل مقایسه ی اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری ازبروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 393-398]

ق

 • قرص جلوگیری از بارداری بررسی عوامل خطردر بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 367-370]

ک

 • کاتاراکت تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 187-192]
 • کاهش بینائی علل پروپتوزیس یکطرفه در بیمـاران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384 ـ 1374 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 149-154]
 • کاهش درجه حرارت ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • کاهش فشار خون ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • کاهش گلبول سفید ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 321-326]
 • کتوکونازول گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 111-111]
 • کری حسی مادرزادی بررسی فاصله Q-T در الکتروکاردیوگرام کودکان مبتلا به کری مادرزادی مدارس استثنائی مشهد - 1384 [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 249-252]
 • کیست هیداتید آلوئولار گزارش یک مورد کیست هیداتید آلوئولار [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 354-357]
 • کلومیپرامین مقایسه تاثیر فلوکستین و کلومیپرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات وسواس فکری – عملی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 315-320]
 • کم کاریهای تیروئید خفیف و شدید شیوع کلسترول بالا و ارتباط آن با کمکاری تیروئید در بیماران میانسال و مسن در شهر مشهد [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 161-170]

گ

 • گاز خردل گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 444-450]
 • گازهای خونی شریانی ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 295-300]
 • گردن ران بررسی پیامد درمان جراحی شکستگی گردن ران کودکان [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 205-210]
 • گیرنده کلیه عوامل مؤثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 11-16]
 • گلوکانتیم بررسی عوارض جانبی خونی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 371-378]

ل

 • لاپاراسکوپی نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]
 • لیدوکائین مقایسه ی اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری ازبروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 393-398]
 • لیدوکائین پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 71-74]
 • لیشمانیوز جلدی بررسی عوارض جانبی خونی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 371-378]
 • لنزهای داخل چشمی تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 187-192]
 • لنفادنوپاتی گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو (بیماری روزائی- دورفمن) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 105-109]
 • لوپوس اریتماتوی سیستمیک تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 355-360]
 • لوله سینه ای نتایج لوله سینه ای دوطرفه بعد از ازوفاژکتومی ترانس هیاتال در بیماران مبتلا به سرطان مری [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 399-404]

م

 • مایکوتوکسین ها آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 411-418]
 • مرکل سل کارسینوما گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 444-450]
 • مرگ مغزی ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 295-300]
 • معیار اغمائی گلاسکو پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]
 • میکروسکوپی گزارش یک مورد کیست هیداتید آلوئولار [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 354-357]
 • مننژیت ضرورت انجام سی تی اسکن مغز قبل از بزل مایع نخاع در بیماران بیشتر از 60 سال مشکوک به مننژیت [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 81-88]

ن

 • نارسایی برق آسای کبد گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 111-111]
 • نیتریت ارزش آزمایش کامل ادرار درتشخیص عفونت ادراری کودکان [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 49-52]
 • نیتروگلیسیرین مقایسة اثرات درمانی پماد نیتروگلیسیرین و اسفنکتروتومی در مبتلایان به شقاق مزمن ایدیوپاتیک مقعد [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 309-314]
 • ندول تیروئید ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 23-30]
 • نکروز سرران بررسی پیامد درمان جراحی شکستگی گردن ران کودکان [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 205-210]
 • نکروز کبد گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 111-111]
 • نمونه برداری ترانس توراسیک نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 117-122]
 • نورتریپتیلین مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 322-327]
 • نوروبورلیوز نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 235-240]

و

 • وارفارین گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 230-234]
 • واکسیناسیون مقایسه وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخجه قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی واکسیناسیون سرخک- سرخجه در زنان مشهد، 1381-1384 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 177-184]
 • ویتامین ث خوراکی و تزریقی مقایسه اثر ویتامین ث خوراکی و تزریقی بر تغییرات اگزالات سرم بیماران همودیالیزی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 171-176]
 • ویژگی تریگلیسیرید بالای دور کمر بالا شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 259-268]
 • وضعیت ایمنی مقایسه وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخجه قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی واکسیناسیون سرخک- سرخجه در زنان مشهد، 1381-1384 [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 177-184]

ه

 • هایفما نتایج درمان طبی در پیشگیری از خونریزی مجدد در هایفمای آسیبی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 193-200]
 • هپاتوتوکسیسیتی گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 111-111]
 • هیپرتیروئیدی پرکاری تیروئید و آمبولی سیستمیک در غیاب دیس ریتمی قلبی (گزارش مورد) [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 241-244]
 • هیپرکلسترولمی شیوع کلسترول بالا و ارتباط آن با کمکاری تیروئید در بیماران میانسال و مسن در شهر مشهد [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 161-170]
 • هیپریوریکوزوری علائم بالینی افزایش اسید اوریک در کودکان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 291-294]
 • هیپوپلازی گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی [دوره 50، شماره 2، 1386، صفحه 230-234]
 • هیستیوسیتوزسینوزال گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو (بیماری روزائی- دورفمن) [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 105-109]
 • هلیکوباکتر پیلوری ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 43-48]
 • هماچوری علائم بالینی افزایش اسید اوریک در کودکان [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 291-294]
 • همی پلژی مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک [دوره 50، شماره 3، 1386، صفحه 301-308]
 • هوش ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی [دوره 50، شماره 4، 1386، صفحه 371-378]

ی

 • یائسگی تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی [دوره 50، شماره 1، 1386، صفحه 61-66]