نویسنده = سید محمد موسوی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ضخامت اینتیمای کاروتید مشترک بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه با گروه شاهد

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

وحید سپهر؛ مهشید امامی پور؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ فرود رجب زاده؛ نازگل بهگام؛ الناز وفادار مرادی


2. بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی


3. مسمومیت خانوادگی با مونواکسید کربن : گزارش موارد

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

الناز وفادار مرادی؛ طاهره قاسمی؛ سید محمد موسوی


4. بهداشت دست؛ دانشجویان پزشکی چقدر میدانند؟

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1370-1378

حسین ذاکری؛ محمد حسن اعلمی؛ محمد تقی شاکری؛ لحیا افشاری صالح؛ سید طه حسینی فرح آبادی؛ سید محمد موسوی؛ طهورا افشاری صالح