نویسنده = غلامرضا ثناگوی محرر
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

فاطمه احمدی مقدم؛ علی فرنام؛ غلامرضا ثناگوی محرر


اثربخشی درمان فراشناختی برناگویی هیجانی وکاهش میزان استرس در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2144-2152

غلامرضا ثناگوی محرر؛ مژگان عرفانی؛ اعظم اکبری زاده


تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تنیدگی و احساس گرفتاری مادران کودکان با بیش‌فعالی- نقص توجه

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 579-588

غلامرضا ثناگوی محرر؛ مژگان عرفانی؛ اعظم اکبری زاده


تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر افسردگی، انعطاف پذیری شناختی در بیماران دیابتی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 699-711

غلامرضا ثناگوی محرر؛ حمیدرضا میرشکاری؛ لطف اله صابریان بروجنی؛ علیرضا میر شرف الدین


تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خودمیان‌ بینی دانش آموزان تیزهوش شهرستان زابل در سال تحصیلی 96-97

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 143-153

زهرا مغنی زاده؛ شیفته شهابی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


بررسی میزان ارتباط انعطاف‌پذیری شناختی و وسواس در بیماران اضطرابی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 223-230

غلامرضا ثناگوی محرر؛ حمیدرضا میر شکاری