نویسنده = فریبرز درتاج
مقایسه‌ی اثربخشی روایت درمانی و شناختی رفتاری بر باورهای فراشناختی دختران نوجوان آزار دیده جنسی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

منیر سادات میرخان؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ مژگان مردانی راد


اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 446-455

آزاده مرادزاده فهرجی؛ احمد برجعلی؛ فریبرز درتاج؛ کاظم نعمت اله زاده ماهانی