نویسنده = محمود شیرازی
اثربخشی درمانی عقلانی هیجانی الیس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان در آستانه طلاق شهر زاهدان

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

فرشته مباشری؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

بنیاد جمشیدزهی؛ فرهاد کهرازئی؛ محمود شیرازی


فعالیت سیستم مغزی رفتاری وشدت درد با نقش میانجی ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

اعظم اکبری زاده؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‎های ‎مقابله با استرس و کاهش افسردگی بیماران مبتلا به ام اس (مطالعه موردی بیماران مبتلا به ام اس در شهر تهران)

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1574-1586

غلامرضا ثناگوی محرر؛ فرهاد کهرازئی؛ محمود شیرازی؛ فاطمه مقصودلو؛ رویا محمدی