نویسنده = ������������������ ����������
بررسی نتایج اولیه و طولانی مدت آنژیوپلاستی ضایعات انسداد کامل و مزمن شرائین کرونر

دوره 58، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 112-116

محمود ابراهیمی؛ مجید جلال یزدی؛ رضا جعفرزاده اصفهانی


بررسی اثر محافظتی افزایش حجم داخل عروقی در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت کاتتریزاسیون قلبی

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 39-46

علیرضا عبدالهی مقدم؛ محمود ابراهیمی؛ هدی رفیعی جلودار؛ سعید اخلاقی


گزارش یک موردآسپیراسیون لخته در بیمار مبتلا به سکته قلبی با صعود قطعه ST

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 59-62

محمود ابراهیمی؛ مجید جلال یزدی


شیوع تنگی شریان کلیه به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونر

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 215-218

محمود ابراهیمی؛ محمد رضا ابوالفضلی


شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 19-24

علی اکبر حیدری؛ محمود ابراهیمی