کلیدواژه‌ها = پایایی
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رتبه بندی آگاهی از بدن (BARQ) در میان نمونه ایرانی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

ندا میرمعزی؛ حجت الله فراهانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ مژگان مردانی راد


بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2354-2370

ُسمیرا جمال نسب؛ امیر حسین براتی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ یاسر گاراژیان


ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3940-3952

فریده امیرالسادات هفشجانی؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی


پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم (MABC-2) در کودکان اوتیسم 3 تا 16 ساله شهر تهران

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1981-1990

هادی خوران؛ عبدالله قاسمی؛ میثم رضایی؛ معصومه شجاعی


رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1112-1121

فهیمه جعفری سجزی؛ ذکراله مروتی؛ رامین حیدری