کلیدواژه‌ها = تحمل ابهام
پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سهیلا خالقی تبار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ لیلا کاشانی وحید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1356-1372

سهیلا خالقی تبار؛ لیلا کاشانی وحید؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2989-2003

فیروزه صدیق؛ سیدعباس حقایق؛ اسماعیل موسوی؛ هادی فرهادی


پیش بینی سازگاری زناشویی براساس تحمل ابهام و کمال‌گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2459-2466

معصومه خدابخش گرگانی؛ حمید محمدی فرود


اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3048-3061

هنگامه ساقی ها؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ عبداله معتمدی