کلیدواژه‌ها = عفونت بیمارستانی
ارتباط میان مصرف پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از جراحی و عفونت‌های بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU)

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 904-911

احسان متقی؛ راضیه گرامی؛ معصومه قاسمی؛ شاهین جعفرپور؛ محمدجواد حسینی


مصرف آنتی بیوتیک ها و هزینه ی آن در عفونت بیمارستانی پنومونی: شواهدی از بخش های مراقبت ویژه یک بیمارستان بزرگ

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1983-1989

سیده مریم اسماعیلی؛ مهدی یوسفی؛ علی تقی پور؛ حمیدرضا نادری؛ محمد حسن اعلمی؛ الهه افتخارپور


آلودگی‎های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1467-1473

مجید گنج بخش؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی؛ لیدا جراحی


مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1121-1131

مژده جهان تیغ؛ حامد طهماسبی؛ محمد بکاییان


عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان توحید سنندج

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 225-232

عبدالرحیم افخم زاده؛ فرید مجیدی؛ چنور احمدی