کلیدواژه‌ها = تعهد
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در مردان مبتلا به پرخوری عصبی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 116-125

ابراهیم عرفانی؛ امین رفیعی پور؛ مروارید احدی؛ غلامرضا صرامی فروشانی


مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 85-98

الناز کریمی؛ رسول داودی؛ محمدرضا کرمی پور شمس آبادی