کلیدواژه‌ها = زنان مطلقه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

سارا ملک محمدی؛ حسین ابراهیمی مقدم


آسیب‌شناسی آسیب به خود (خودکشی و خودزنی) در میان زنان مطلقه با نشانگان اختلال شخصیت مرزی: مورد مطالعه زنان مطلقه با تجربه ازدواج موقت

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4022-4030

رامین کریمی مشهدی؛ سجاد باقری؛ فریبا باقرزاده؛ نرگس محورجعفری؛ هدی علیزاده


اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 670-679

تاجماه دهناشی لاطان؛ رضا جوهری‌فرد


اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله‎ای بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 296-308

زهرا سادات گلی؛ لیلا السادات میرصیفی‌فرد؛ حکیمه حسن زاده بنام