کلیدواژه‌ها = خشم
تاثیرگروه‌درمانی شناختی‌رفتاری بر میزان تجربه، بیان، و کنترل خشم، کیفیت زندگی، و شدت ضایعات در مبتلایان پسوریازیس

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3744-3759

نازنین زینب جابرزاده؛ محمد حسین بیاضی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ مجید انوشیروانی؛ منور افضل اقایی


مدل یابی روابط بین خشم با تعهد زناشویی و با میانجیگری نیازهای بنیادی روانشناختی در زنان شاغل

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 4369-4381

آناهیتا مهشیدی؛ رمضان حسن زاده؛ جوانشیر اسدی


مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی بر کاهش خشم و کنترل قندخون در بیماران دیابتی نوع یک ودو

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 104-112

مریم اسعدی؛ عبدالحکیم تیرگری؛ رمضان حسن زاده