کلیدواژه‌ها = اعتیاد
بررسی اثربخشی تنظیم امواج مغزی بر میزان ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد شهر زاهدان

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3399-3408

اعظم اکبری زاده؛ محمود شیرازی؛ مژگان عرفانی؛ طاهره راحت دهمرده؛ مژگان صیاد ملاشاهی؛ زهره کیخایی جهانتیغی؛ محبوبه راحت دهمرده


بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1050-1060

شیما حتم خانی؛ افشین شیوا؛ رضا پور اقدم؛ نصرت نوجوان؛ مهرو قاسم پور


برگشت دئودنوگاستریک به علت اعتیاد به مواد مخدر در بیماران اب سوء هاضمه

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 21-27

علی بهاری؛ شاهرخ ایزدی؛ حمید حیرانی مقدم؛ امین صانعی مقدم


بررسی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 101-106

آریا حجازی؛ غلامعلی زارع؛ محمدباقر زیدآبادی نژاد؛ محمدتقی شاکری