کلیدواژه‌ها = اتیسم
اثربخشی روش آیدنتی‌پلی بر بهبود توجه مشترک در کودکان اتیسم

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4381-4394

سحر فرامرزی؛ سیامک سامانی؛ سجاد امینی منش؛ بنفشه امیدوار


اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2428-2437

فروزان چیذری؛ نعمت ستوده اصل؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی


اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی در تعدیل حسی حس وستیبولار/تعادل کودک دارای اختلال طیف اتیسم

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1934-1944

سیده مژگان صالحی؛ مهناز استکی؛ مهدیه صالحی؛ مجتبی امیری مجد