کلیدواژه‌ها = انعطاف پذیری شناختی
تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر افسردگی، انعطاف پذیری شناختی در بیماران دیابتی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 699-711

غلامرضا ثناگوی محرر؛ حمیدرضا میرشکاری؛ لطف اله صابریان بروجنی؛ علیرضا میر شرف الدین


بررسی میزان ارتباط انعطاف‌پذیری شناختی و وسواس در بیماران اضطرابی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 223-230

غلامرضا ثناگوی محرر؛ حمیدرضا میر شکاری