کلیدواژه‌ها = مدیریت استرس
اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

اشکان عالی محمدی؛ لیلا کردی بروجن؛ پروین اسکندری؛ نجمه مهری قرابی؛ پریا موزرمی لپری؛ فریده صادقی کیا


اثر بخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس و خشم بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری و کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1886

زهرا سادات گلی؛ لیلا السادات میرصیفی‌فرد؛ فاطمه شماخی


اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 12-19

سید ابوالقاسم سیدان؛ سارا ضیایی