کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 452-463

مرضیه حق بین؛ لیلی مصلی نژاد؛ فرنوش حاتمی؛ نوید کلانی


تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

راحله محمدی؛ یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ معصومه خیرخواه؛ توران سلیمانی


مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 219-230

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جواد زاده