دوره و شماره: دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 433-500 (شماره خرداد-تیر 96) 

مقاله پژوهشی

تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور

صفحه 433-440

سید حسن طاووسی؛ علی احمدآبادی؛ مجید خادم رضاییان؛ علیرضا رضاپناه؛ مریم رشچی؛ مریم احمدی حسینی؛ زهرا آهنجان


طولانی شدن فاصله QTc در مصرف کنندگان متادون و رابطه ی آن با تغییرات هورمونی

صفحه 441-449

شکوفه بنکداران؛ مینا اکبری راد؛ مهدی حسن زاده دلویی؛ مهدی آخوند زاده منطقی؛ عبدالله فیروزی


بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر پانل رِاکتیو آنتی بادی در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیه کارآزمایی بالینی آزمایشی

صفحه 450-460

رویا صادق نیا؛ مسیح نقیبی؛ فرزانه شریفی پور؛ حسن راوری؛ داریوش حمیدی علمداری؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فرشته ممدوحی؛ حمیدرضا رحیمی