دوره و شماره: دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 359-432 (شماره فروردین- اردیبهشت96) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی

صفحه 359-368

شانیلا فاخری؛ مسعود موحدی؛ محمد قره گوزلو؛ سید مهدی مرعشی؛ آیسه باکیوگلو


3. بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393

صفحه 376-382

ابوبکر جعفرنژاد؛ فریبرز جمشیدی؛ عزیز الله دهقان


4. تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا

صفحه 383-391

عزت خداشناس؛ هادی مرادی؛ منیره اسدی قلعه نی؛ الهه حیدری؛ آتنا شمس؛ علی عنایتی؛ مهدی سهرابی


5. بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه

صفحه 392-398

مهین قربان صباغ؛ فاطمه ناظمیان؛ عباسعلی زراعتی؛ موسی ملکی ابرده؛ رضا جاویدی دشتبیاض


7. بررسی میزان آگاهی و آشنائی دستیاران تخصصی پزشکی با احیاء قلبی ریوی

صفحه 409-417

نیازمحمد جعفری چوکان؛ حمیدرضا ریحانی؛ مصطفی کمندی؛ حمیده فیض دیسفانی