دوره و شماره: دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 580-648 (شماره مهر- آبان96) 

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل موثر بر از کار افتادن زودرس فیستولهای شریانی وریدی در بیماران کمتر از 20 سال

صفحه 580-585

غلامحسین کاظم زاده؛ محمدهادی سعیدمدقق؛ حسن راوری؛ امید یازرلو؛ شهرام ایزدپناه احمدسرائی


بررسی ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان در بیماران کاندید درمان‎های کمک باروری

صفحه 597-609

معصومه میرزامرادی؛ فاطمه سادات صرفجو؛ محمود بختیاری؛ مهری محمودی؛ زهرا حیدر


بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه هیستولوژیک

صفحه 618-626

سید عباس طباطبایی یزدی؛ نوید فتحی؛ لیدا جراحی؛ مهدی فروغیان؛ هادی رزم آزا؛ فرزانه فرزام؛ معصومه صفایی؛ مهسا اکبری عریانی


مقایسه تغییرات لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به لوسمی‌های حاد قبل و بعد از شیمی درمانی

صفحه 627-635

ناهید عین اللهی؛ نسرین دشتی؛ فریبا نباتچیان؛ میترا زارع بوانی؛ سکینه عباسی


مقاله مروری

مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان

صفحه 648-661

سمانه بخشی کاریزنو؛ کیارش قزوینی؛ علی بهشتی؛ میترا احدی؛ مریم شیخی