نویسنده = محمد علی رحمانی
اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 86-100

معصومه قنبری؛ طاهر تیزدست؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 127-145

منصوره یزدانی؛ جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد علی رحمانی


اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر درماندگی روانشناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2403-2412

زهرا شیرین؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمد علی رحمانی؛ شهره قربان شیرودی