نویسنده = ������������ ������ ��������
علل قطع درمان، در بیماران مبتلا به سل ریوی استان خراسان

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 25-28

علی اکبر حیدری؛ شهزاد سلیم بخارایی؛ مریم مجتبوی؛ سمیرا حیدری


شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 19-24

علی اکبر حیدری؛ محمود ابراهیمی


برخورد با زخم های مزمن عروقی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 33-36

حسن راوری؛ غلامحسین کاظم زاده؛ بهاره فاضلی؛ علی اکبر حیدری؛ ناصر طیبی؛ سیمین حامدی


ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 321-326

علی اکبر حیدری؛ محمدجواد قبولی


ضرورت انجام سی تی اسکن مغز قبل از بزل مایع نخاع در بیماران بیشتر از 60 سال مشکوک به مننژیت

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 81-88

محمدرضا تقوی؛ علی اکبر حیدری؛ جهانبخش هاشمی