کلیدواژه‌ها = ناباروری
مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی پذیرش و تعهد با زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر پذیرش خود در زنان نابارور

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402

شمیم شامل؛ زهرا باقرزاده‌گل‌مکانی؛ مصطفی بُلقان‌آبادی


اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4254-4264

سمانه شاهی صنوبری؛ مجید معینی زاده؛ حمید رضا آقامحمدیان شعرباف


نقش تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش‌بینی ناباروری

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2011-2021

هنگامه بهزادنیا؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


مقایسه مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم ژن ESR-β در زنان نابارور ایرانی

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 210-214

سویار ساری؛ گلنار ساری