کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2430-2440

گلی مهرعلیان؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4061-4072

مرجان آل بهبهانی؛ مولود کیخسروانی؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی؛ بهنام الدین جامعی


اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه‌ای نوجوانان طلاق با اختلال رفتار برونی‌سازی شده

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2587-2598

سحر بیاتی اشکفتکی؛ رضا احمدی؛ مریم چرامی؛ احمد غضنفری


نقش ویژگی های شغلی در ارزیابی شناختی کارکنان در مواجهه با مراجعه کنندگان پرخاشگر در بیمارستان های نیروهای مسلح با رویکرد کیفی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

حمید علیزاده؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش؛ روح الله زابلی