کلیدواژه‌ها = بیمارستان
سوگیری های شناختی در تخصص های مختلف پزشکی در پزشکان بیمارستان‏های استان مازندران

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 61-73

حمید شفیعی؛ جواد حاتمی؛ عذرا جهانی تابش


بررسی عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1661-1670

سید ابراهیم صادقی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست


ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‎های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1397

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1488-1499

سیدرضا احمدی؛ مهدی فروغیان؛ نوید کلانی؛ نیکتا تقی پور؛ زهرا پاسالار؛ اسماعیل رعیت دوست


بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی‌های پستان و تیروئید مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی وابسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1500-1505

رامین کفشگری؛ نوین نیک بخش؛ عسکری نورباران؛ محمد رعنایی؛ سپیده سیادتی؛ یاسر اصغری؛ سکینه کمالی آهنگر؛ مجید کلباسی؛ علی زاهدیان


مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397

بهناز آموزگار شهیدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ نیلوفر ایمان خان؛ صدیقه طوطیان


بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 567-579

مرتضی قدرتی تیمورلو؛ عذرا علیزاده؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ امیدعلی یادگاری؛ مصطفی جهانگشای رضائی


ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی و ارتباط آن با جراحات ناشی از نیدل استیک در بین کادر پرستارن بیمارستان الزهرا(س)اصفهان

دوره 58، شماره 10، بهمن و اسفند 1394، صفحه 70-577

محمد رضا طاهری؛ فریبرز خوروش؛ اکبر حسن زاده؛ محبوبه مهدوی راد


بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 762-769

مدبر آراسته؛ فایق یوسفی؛ ژیلا شریفی