کلیدواژه‌ها = تمرین استقامتی
تأثیر‎ تمرین استقامتی و مکمل پروبیوتیک در بیان ژن 9 MMP در بافت کبدی موش مبتلا به استئاتوزیس

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4361-4368

عباس دوستدار روزبهانی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ محمد رمضان پور یوسفده؛ آرزو کلهر؛ سید محمد نصیری نیا


تاثیر عصاره استویا و تمرینات استقامتی بر آنزیم‎های کبدی رت‎های نر ویستار چاق

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2484-2492

سیدپیمان حسینی؛ حسن عبدی؛ سید جواد ضیاالحق