کلیدواژه‌ها = نگرش‌های ناکارآمد
پیش بینی میزان استرس تحصیلی با استفاده از نگرش‌های ناکارآمد با میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 271-285

منیره مرزه حاجی آقایی؛ آرمین محمودی؛ سید سلیمان حسینی نیک


پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 389-398

سمانه مومن پور؛ مجید صفاری نیا؛ سعیده بزازیان؛ حمیدرضا وطنخواه


اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3278-3291

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی؛ کرامت کرامتی


تدوین مدل علی بهزیستی بر اساس تجربیات‌بهینه (شخصیت خود-غایت نگر) و ارزش‌های اخلاقی با میانجی‌گری نگرش‌های ناکارآمد

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 680-691

سلمان خانی پوئینک؛ اکبر محمدی؛ آمنه معاضدیان