کلیدواژه‌ها = پروپوفول
ایجاد تسکین طی آندوسکوپی دستگاه گوارش در کودکان مقایسه دو روش

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 75-80

حمیدرضا کیانی فر؛ علیرضا شریفیان؛ جواد آخوندیان؛ مریم پیروزی؛ عزت خداشناس


تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 111-1111

رضا جلائیان تقدمی؛ سید سعید جهانبخش؛ الهه حسینیان


مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 211-216

مهریار تقوی گیلانی؛ مجید رضوی؛ سعید رضا نامی؛ سعید جهانبخش


پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 71-74

مهریار تقوی گیلانی؛ مجید رضوی؛ هادی یاوری