کلیدواژه‌ها = شدت درد
مدل علی شدت درد بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

گلبرگ زندی گوهرریزی؛ رضا قربان جهرمی؛ سمیه رباط میلی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی


فعالیت سیستم مغزی رفتاری وشدت درد با نقش میانجی ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

اعظم اکبری زاده؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2663-2676

محمد صادق مسچی؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری؛ مرجان حسین زاده تقوی؛ مژگان فروتن


اثر بخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس و خشم بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری و کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1886

زهرا سادات گلی؛ لیلا السادات میرصیفی‌فرد؛ فاطمه شماخی


تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 403-410

مریم مؤمنی مهرجردی؛ حسن راوری؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ ناهید خوشرفتار یزدی