کلیدواژه‌ها = سازگاری زناشویی
اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

بنیاد جمشیدزهی؛ فرهاد کهرازئی؛ محمود شیرازی


مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 219-230

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جواد زاده


اثربخشی آموزش هوش زناشویی بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3014-3025

نسرین سلحشوری؛ سیدحمید آتش پور


پیش بینی سازگاری زناشویی براساس تحمل ابهام و کمال‌گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2459-2466

معصومه خدابخش گرگانی؛ حمید محمدی فرود