نویسنده = محبوبه طاهر
مقایسه اثربخشی آموزش‌های مدیریت خشم و فرزندپروری بر خوددلسوزی دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

سوری محرم زاده؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ عباسعلی حسین خانزاده


اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 293-305

معصومه صداقت؛ حسین شیبانی؛ سید موسی طباطبایی؛ محبوبه طاهر


مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 363-377

یلدا فتاحی؛ حکیمه آقایی؛ محبوبه طاهر؛ سید موسی طباطبایی