نویسنده = نادر منیرپور
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان بارور و نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

هنگامه بهزادنیا؛ نادر Nader؛ حسن میرزاحسینی


2. پیش‎بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

آرزو جعفری سلطان آبادی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


3. تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

لیلا عباسی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


5. نقش تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش‌بینی ناباروری

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

هنگامه بهزادنیا؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی