نویسنده = نادر Nader
مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان بارور و نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

هنگامه بهزادنیا؛ نادر Nader؛ حسن میرزاحسینی


مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی ادراک از بیماری

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سیده سارا میرزائیان گیزه رود؛ نادر منیرپور؛ محمد اسماعیل اکبری؛ مجید ضرغام حاجبی؛ نجمه دباغ


پیش‎بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4138-4147

آرزو جعفری سلطان آبادی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3347-3335

لیلا عباسی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت بر کاهش علائم و مکانیسم‌های دفاعی اختلالات شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2482-2495

بهمن معظمی گودرزی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


نقش تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش‌بینی ناباروری

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2011-2021

هنگامه بهزادنیا؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی