نویسنده = کیارش قزوینی
ارزیابی فعالیت اسپوری کشی محلول ضدعفونی کننده اپیدکس بر علیه اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3178-3184

پروین عسکری؛ رقیه محمدزاده؛ کیارش قزوینی


مروری بر عفونت سل نهفته در کارکنان بهداشتی و روش های تشخیصی آن در ایران

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2529-2539

زهرا باقری؛ سامان سلیمان پور؛ کیارش قزوینی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ فائزه ثابت


ارزش بالینی فلوروکوئینون‌ها در درمان سل ریوی و سویه های مقاومMDR-TB

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 714-726

مهدیه صیادی؛ مهسا صیادی؛ کیارش قزوینی


مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 648-661

سمانه بخشی کاریزنو؛ کیارش قزوینی؛ علی بهشتی؛ میترا احدی؛ مریم شیخی


ارزیابی تاثیر ضدباکتریایی ژل بهداشت دست در غلظتهای مختلف باکتری

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 312-321

شادی عباس نیا؛ فهیمه تیموری؛ مریم مرادپورخشتی؛ محمد درخشان؛ کیارش قزوینی


تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU)

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 376-380

آزاد خالدی؛ عباس بهادر؛ نور محمد منصوری؛ مهران غزالی بینا؛ کیارش قزوینی


فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 322-329

فاطمه رودباری؛ کیارش قزوینی؛ سمیه حیدری فورک؛ مهدی کوهی نقندر؛ سعید عامل جامه دار؛ مسعود یوسفی


ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی محلول بهداشت دست "درموسپت"

دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 21-25

مائده نخعی؛ مستوره مومن هروی؛ کیارش قزوینی


بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 898-903

اشرف توانایی ثانی؛ کیارش قزوینی؛ مریم صالحی؛ ابوالفضل شکیبا


بررسی آلودگی با مایکوباکتریوم ها در ضایعات گرانولوم

دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 151-156

وحید مشایخی قویونلو؛ ناصر طیبی میبدی؛ محمود محمودی؛ کیارش قزوینی؛ مهدی موزونی