کلیدواژه‌ها = نگرش
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعتی نسبت به عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ حمید حیدریان میری؛ امین رحیمیان؛ حسن جاهد طاهرانی


بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 157-165

نفیسه اسماعیل پور؛ راضیه موذنی؛ ساناز رضاییان؛ نوید کلانی


آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی جهرم نسبت به کروناویروس جدید(کوید 19)

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2359-2369

محمد رحمانیان؛ علیرضا درودچی؛ محمد زارع نژاد؛ ناصر حاتمی؛ فرشید جاودانی؛ نوید کلانی


بررسی آگاهی و نگرش در مورد زردی نوزادی در مادران نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2108-2120

حسین فیروزی؛ سمانه حبیبی؛ آذین کردی؛ پاتریک هنرچیان مسیحی؛ نعمت اله آهنگر


بهداشت دست؛ دانشجویان پزشکی چقدر میدانند؟

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1370-1378

حسین ذاکری؛ محمد حسن اعلمی؛ محمد تقی شاکری؛ لحیا افشاری صالح؛ سید طه حسینی فرح آبادی؛ سید محمد موسوی؛ طهورا افشاری صالح


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص غیر روانپزشک نسبت به درمان‌های دارویی روانپزشکی، شهر زاهدان، سال 1396

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1007-1015

محمد داوود محبی؛ نرجس سرگلزایی؛ جعفر سارانی یازتپه