کلیدواژه‌ها = تمرینات مقاومتی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات بر بیان ژن‌های BAX و BCL-2 بافت کبد موش‌های صحرایی ماده

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2501-2508

اکرم آژنده؛ یاسر کاظم زاده؛ علی گرزی؛ ولی الله شاهدی


تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 804-815

عبدالرضا جعفری چاشمی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همایی


تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 381-389

محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ طاهر افشارنژاد؛ فرشته یزدانی؛ بهشته احمدی