کلیدواژه‌ها = درمان پذیرش و تعهد
مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 276-287

مینو میری؛ شهرام وزیری؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده؛ علیرضا محمودی راد


مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد، طرحواره درمانی هیجانی و دارودرمانی بر وجوه درد بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2682-2695

زهرا دادبین؛ ندا علی بیگی؛ کامران آزما؛ فریبرز باقری


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1825-1833

فاطمه قلی زاده؛ مونا فدایی؛ نگین سلیمانی؛ مریم خروشی


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نگرش‎های کژکار در زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 211-222

فرانک احمدی پروری؛ پروین صمیمی؛ سیده عالیه احمدی