کلیدواژه‌ها = انعطاف‌پذیری روان‌شناختی
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2550-2562

شهلا شیرانی؛ زهره رئیسی؛ حسنعلی مهرابی؛ اکرم دهقان


مقایسه اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان خانه‌دار

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2448-2458

سیده فرخنده تقوی؛ مریم غلام‌زاده‌جفره؛ مسعود شهبازی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی