دوره و شماره: دوره 62، ویژه نامه، آذر و دی 1398 (ویژه نامه- دوره62) 
3. اثر بخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتن در کودکان مبتلا به اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی

صفحه 26-34

ریحانه مهرابی؛ فاطمه اسلامی؛ ساراخاتون تیمورزاده؛ افسانه گلزاری


4. ارتباط بین کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به فشار خون

صفحه 34-42

مجتبی آروین؛ هادی رسولی؛ روح الله عاشوری؛ زیبا صفرزاده


13. تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی

صفحه 120-127

محمدتقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


15. باینورال بیت تتا و اثر آن بر افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه: یک کارآزمایی بالینی

صفحه 138-146

امیر باوفا؛ علی اکبر فروغی؛ نسرین جابرقادری؛ حبیب الله خزایی؛ هیوا محمدی؛ بهنام خالدی پاوه؛ پارسا بازدار


مقاله پژوهشی

17. بررسی اثر بخشی تئاتر درمانی بر سلامت عمومی زنان نابارور

صفحه 160-168

حمیده صمدی؛ عفت شیرازی؛ نگار اصفهانی


36. بررسی تأثیر ورزش گروهی در تغییر سبک زندگی در زندانیان

صفحه 355-363

پرویز بابادی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ اکبر آفرینش