نویسنده = حسن میرزاحسینی
مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان بارور و نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

هنگامه بهزادنیا؛ نادر Nader؛ حسن میرزاحسینی


پیش‎بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4138-4147

آرزو جعفری سلطان آبادی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


مقایسه روابط ابژه و کمالگرایی دانشجویان پزشکی مبتلا به اختلال خودشیفته ناسازگار، خودشیفته سازگار و عادی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3902-3913

سهیلا ارجمند؛ حسن میرزاحسینی؛ مجید ضرغام حاجبی


تدوین پروتکل طرحواره درمانی برای کاهش اضطراب کودکان 8 تا 13 سال و مقایسه‌ی اثربخشی آن با درمان شناختی ـ رفتاری

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1451-1468

نفیسه حبیبیان؛ حسن میرزاحسینی؛ نادر منیرپور


تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3347-3335

لیلا عباسی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


نقش واسطه ایی ذهنیت مقابله ایی ناکارامد در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و اختلال وسواس فکری - عملی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2448-2458

مجیب سنایی مهر؛ حسن میرزاحسینی؛ مجید ضرغام حاجبی


مقایسه اثربخشی درمان ذهنی سازی و عاطفه هراسی بر کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی و افسردگی در زنان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2631-2641

طاهره حاج محمد حسینی؛ حسن میرزاحسینی؛ مجید ضرغام حاجبی


نقش تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش‌بینی ناباروری

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2011-2021

هنگامه بهزادنیا؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی