نویسنده = هایئده صابری
رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی با فرسودگی شغلی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3760-3771

الهام منطقیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


تدوین مدل پیش بینی اضطراب مرگ براساس باور به دنیای عادلانه و همدلی عاطفی با نقش میانجیگری معنویت

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2643-2654

فریبا بدیع نیا؛ سیمین بشردوست؛ هایده صابری


پیش‌بینی بخشش بر اساس ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجیگر عواطف خودآگاه

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 16-26

طاهره جولانیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

خانم اسلامی هروان؛ هایده صابری؛ مالک میرهاشمی