کلیدواژه‌ها = واقعیت درمانی
اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

مهوش رحیمی اصیل؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده


اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 2340-2353

محمدرضا تابع جماعت؛ محمد عسگری؛ مالک میرهاشمی؛ نسرین باقری


اثربخشی زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی بر تعارضات زناشویی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2826-2834

فاطمه خزایی؛ رحیم حمیدی پور؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی


مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر امید به زندگی مردان زندانی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2322-2331

احمد علی تاجدین لیرک؛ سید علی آل یاسین؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و واقعیت درمانی برنگرش والد- فرزند مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 722-731

زیبا امام دوست؛ سعید تیموری؛ غلامرضا خوی نژاد؛ علیرضا رجایی