کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سهیلا تیموری درمیان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ مهدی زارع بهرام آبادی


پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1402-1410

الهام مظلومی؛ فریبرز درتاج رابری؛ محمد عسگری؛ کاظم نعمت اله زاده ماهانی


مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 569-577

سودابه غریبی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمیدرضا خانکه؛ سوزان امامی پور


بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1638-1648

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


مقایسه‌ی افسردگی، اضطراب و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‎های بخش روانپزشکی و غیرروانپزشکی شهر تهران

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 247-255

فردوس کاظمی دلیوند؛ پرستو صادقی؛ مریم رمضانعلی پور؛ مینا حسنی