کلیدواژه‌ها = خودکشی
مقایسه مکانیسم های تطابقی در بیماران با مسمومیت های عمدی با گروه کنترل

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

کوروش پرهیزگار؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان


بررسی الگوی مسمومیت حاد در شمال شرق ایران

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3889-3901

بهاره پایور؛ هایده هاشمی زاده؛ محمد سیاوشی؛ اندیشه حامدی


آسیب‌شناسی آسیب به خود (خودکشی و خودزنی) در میان زنان مطلقه با نشانگان اختلال شخصیت مرزی: مورد مطالعه زنان مطلقه با تجربه ازدواج موقت

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4022-4030

رامین کریمی مشهدی؛ سجاد باقری؛ فریبا باقرزاده؛ نرگس محورجعفری؛ هدی علیزاده


معرفی مورد نادر از اقدام به خودکشی با مصرف خوراکی اسپری لیدوکائین

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2252-2248

الناز وفادار مرادی؛ حمیدرضا مختاری؛ سید مجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی


پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت نفس و هراس از اجتماع در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 861-869

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 502-510

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی