کلیدواژه‌ها = نوروفیدبک
بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت‌های عصب روان‌شناختی و امواج مغزی دانش‌آموزان طیف اوتیسم

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

محدثه علیزاده؛ سید حسن علم‌الهدایی؛ علی غنائی چمن‌آباد؛ مهدی جباری نوقابی


مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1054-1065

محبوبه کریمی؛ نسرین باقری؛ پیمان حسنی ابهریان؛ هایئده صابری


بررسی اثربخشی تنظیم امواج مغزی بر میزان ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد شهر زاهدان

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3399-3408

اعظم اکبری زاده؛ محمود شیرازی؛ مژگان عرفانی؛ طاهره راحت دهمرده؛ مژگان صیاد ملاشاهی؛ زهره کیخایی جهانتیغی؛ محبوبه راحت دهمرده


مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-55

پژمان هاشمیان؛ عباس ناظمیان؛ پیمان هاشمیان


بررسی اثر نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری درس ریاضی کودکان مقطع سوم ابتدایی

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 719-726

سیدعلیرضا سجادی؛ علی آخوندپور منطقی؛ پیمان هاشمیان